HOME

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA

 • Zielona lokalizacja
  - Centralna, doskonale skomunikowana lokalizacja
  - Dostępność środków komunikacji publicznej
  - Budynek wychodzący naprzeciw rosnącym potrzebom komunikacji
  - Szereg udogodnień dla rowerzystów
  - 22 punkty ładowania pojazdów elektrycznych
 • Rozwiązania wodooszczędne
  - Wykorzystanie wody deszczowej
  - Wodooszczędna armatura łazienkowa
  - Zieleń zewnętrzna nie wymagająca stałych systemów nawadniających
 • Rozwiązania energooszczędne
  - Architektura powłoki zewnętrznej
  - Energooszczędne rozwiązania w instalacji HVAC
  - Energooszczędne oświetlenie oparte na technologii LED
  - Oszczędność energii poprzez instrumentarium BMS
  - Szczegółowe opomiarowanie zużywanej energii
 • Wykorzystanie materiałów i troska o zasoby naturalne
  - Użycie istniejącej konstrukcji oraz elementów budynku
  - Użycie w projekcie materiałów lokalnych/regionalnych
  - Zespoły śmietnikowe z sortowaniem odpadów
 • Jakość środowiska wewnętrznego
  - Zielone wewnętrzne atria tworzące przyjazny mikroklimat
  - Naturalna zieleń wewnątrz b udynku
  - Podniesienie komfortu pracy